Astronominin Prensi Unvanıyla Anılan Bilim İnsanı Kimdir?

Spread the love

İçerik Başlıkları

Astronominin Prensi…

astronominin prensi
astronominin prensi

Astronomi ya da gökbilim, yüzyıllardır insanoğlunun ilgilendiği alanlardan biridir. Astronomi alanında çalışan pek çok ünlü bilim insanı vardır.

 Astronominin Prensi Ünvanı İle Anılan Bilim İnsanı Kimdir?

 Astronomi alanında yaptığı çalışmalar ile bu konuda bugün dahi geçerliliğini koruyan yasaları ile Johannes Kepler Astronominin Prensi unvanını almıştır. Bu unvanı Kepler’ e kazandıran, kendisinin gezegensel hareket yasaları adını verdiği Kepler İlkeleri. Kepler astronomi dışında matematik ve optik bilimi ile de yakından ilgilenmiştir.

 Johannes Kepler’ in Hayatı

 Kepler 1571′ de Almanya’da doğmuştur. Küçük yaşta geçirdiği hastalık nedeni ile gözleri ve elleri ciddi şekilde hasar almış.

 Johannes Kepler Avusturya’da matematik öğretmenliği yapmıştır.

 Optik bilimi ile yakından ilgilenmiş olan Kepler, kendi adı ile anılan bir teleskop icat etmiştir.

 Kepler mistik inançları güçlü bir genç olarak çalışmıştır. Amacı başlangıçta, gökyüzünün müzikal uyumunu geometrik açıdan ispatlamak olmuştur. Yaşı ilerledikçe astronomide geometrik uyum yerine fizik etkilerini daha önemli bulmaya başlamıştır.

 Kepler Yasaları

 Kepler bulduğu üç temel yasa ile astronomi tarihine geçmiştir. Bu yasaların gücü ve etkisi o kadar belirgin olmuştur ki Kepler’ e, Astronominin Prensi denmesine neden olmuştur.

 Kepler Yasaları şunlardır:

Yörüngeler Kanunu: Her gezegen, merkezlerinden birinde güneşin bulunduğu elips bir yörüngede hareket eder.

Alanlar Kanunu: Bir gezegen ile güneş arasındaki çizgi, eşit alanları eşit zaman aralıklarında tarar.

Periyod Kanunu: Bir gezegenin yörünge periyodunun karesi ve o gezegenin dolaştığı yörüngesinin ana ekseninin uzunluğunun küpü birbiriyle doğru orantılıdır.

Kepler’ in bu üç kanunu, o dönemde kabul gören Batlamyus ve Aristo sistemlerine alternatif olmuştur.

 Kepler Yasalarının Geçerliliği

 Johannes Kepler’ in kanunları günümüzde bazı hesaplamalarda halen kullanılabilmektedir.

 Yapay uyduların ve Güneş yörüngesinde bulunan bazı küçük gezegenler ile gök taşlarının yörüngeleri, Kepler kanunları ile yaklaşık olarak hesaplanmaktadır.

 Bu nedenle Astronominin Prensi’ nin yasaları halen gücünü korumaktadır diyebiliriz.

 Kepler’ in Gücü

 Johannes Kepler, zor bir çocukluk geçirmiş ve hayatı boyu fiziksel engelleri ile yaşamak zorunda kalmıştır. Görme gücünün azalması ya da ellerini tam verimi ile kullanamıyor oluşu onun bilime olan aşkına engel olamamıştır.

 Okul hayatı boyu çok çalışmış ve başarılı bir öğrenci olmuştur. Bilim merakı sürekli artmıştır.

 Kepler’ in bulduğu yasalar daha sonra Newton’ un bulacağı evrensel yerçekimi kuvveti teorisine dahi etki etmiştir. Newton bu teorisinde Kepler Kanunlarını dayanak olarak kullanmıştır.

 Kepler hayatı boyu çok fazla para kazanamamış bu sebeple genelde soylular için astroloji falı bakarak geçimini sağlamıştır. Astroloji için hazırladığı yıldız haritaları da kayda değer belgelerdir.

 Johannes Kepler, geleceğe de büyük etkisi bulunan bir bilim insanıdır. Çalışmaları pek çok bilim insanı için yol gösterici olmuştur.

 Kepler, isabet oranı yüksek bilimsel analizleri ve çalışmaları ile döneminin çok ilerisinde bir bilim insanı olduğunu göstermiştir.

googleda diğer aramalar

astroloji astronomi ve evren hakkında diğer başlıklar