Astronomiye Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

Spread the love

İçerik Başlıkları

Astronomiye neden ihtiyaç duyulmuştur? işte cevabı

Astronomi, kelime anlamı olarak bir diğer ifade ile gökbilim veya gökbilimi demektir. Astronomi bilimi ise her türlü gök cismini açıklamaya ve anlamlandırmaya çalışan bir bilim dalıdır. Bu gök cisimlerine gezegenler, yıldızlar, galaksiler(gökadalar), kutup ışıkları, kuyruklu yıldızlar ve daha birçok sayısız cisim örnek olarak verilebilir.

 Astronomi Bilimi Neyi İnceler

Bir bilim olarak astronomi; bütün bu cisimleri ve bu cisimlerin birbirleri ile etkileşimlerini, fiziksel, kimyasal özelliklerini, evrimsel değişimlerini, hareketlerini, yapılarında bulunan maddelerin türlerini kısacası her türden niceliksel ve niteliksel özelliklerini inceler. Bu bilim dalı, yeryüzündeki en eski bilim dallarından biridir. Bunu kanıtlar nitelikte birçok arkeolojik bulgu bulunmaktadır. Günümüz astronomi bilimi şu an sahip olduğu gelişmişlik düzeyini insanlığın geçmişten günümüze bu alanda yaptığı çalışmalar sonucu elde etmiştir.

astronomiye neden ihtiyac duyulmustur
Astronomiye neden ihtiyaç duyulmuştur

 Astronomi Biliminin Önemi

 Astronomi bilimi kendi içinde birçok alt dala ayrılır ve diğer bilimlerle de bu sahip olduğu alt dallar aracılığıyla bağlantı kurar. Astronomi alanında kaydedilen her türlü gelişme fizik, matematik, kimya, biyoloji, jeoloji ve daha birçok bilime katkıda bulunur. Astronomi bilimi ile bir bakıma bütün bu bilimler arasında kurulu köprüler vardır. Örneğin fizikte evrenin genişlemesini astronomik bilgiler olmadan açıklamak çok güçtür. Bir başka örnek ise kimya biliminde elementleri ve değişik maddelerin oluşumunu anlatırken yıldızlar ve gezegenlerdeki atom ve elementlerin evriminden faydalanılabilir.

 Astronomi bilimi temelde insanların evreni ve oluşumunu merak etmesi sonucu yaptıkları araştırmalar sonucu doğmuştur. Bu merak unsuru insanların analitik düşünme yeteneğini geliştirmiş, çevrelerinde meydana gelen değişimleri anlamlandırabilmelerini ve mantıksal bir çerçeveye oturtabilmelerini sağlamıştır.

 Astronomi Bilimindeki Çalışmalar Ve İnsanlığa Faydaları

 Geçmişten günümüze astronomi bilimi ile ilgilenen medeniyetler aynı dönemi paylaştıkları diğer uygarlıklara nazaran kısa zamanda daha çok ve daha hızlı gelişme kaydetmişlerdir. Örneğin astronomik bilgiler sayesinde bazı medeniyetler çeşitli olayları öngörebilmek için takvimler hazırlamış ve bu takvimler sayesinde tarım vb. alanlarda en verimli dönemleri doğru şekilde tespit etmişlerdir. Bu sayede daha çok üretim yapabilmişlerdir. Yıldızların şekillerini inceleyerek geometri alanında ilerleme kaydetmişlerdir. Yine günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş bir icat olan cetvel astronomi alanında yapılan çalışmalar sonucu icat edilmiştir. Hayatın neredeyse her alanında ihtiyaç duyulan matematik bilimindeki sayısız ilerlemenin temelinde yine astronomi bilimi yer alır.

 Astronomi soyut ve anlaşılamaz gibi gözüken birçok olay ve olguyu, somut ve anlaşılabilir bir mantık çerçevesinde yeniden tanımlamış ve insanlığın gelişimine çok ciddi katkılar sağlamıştır. Bu duruma bir başka önemli örnek olarak uzay teknolojisi sayesinde üretilen ve insan hayatını kolaylaştıran her türlü kalp pili, mikroçip, kablosuz aletler gibi teknolojik gelişmeler verilebilir. Tüm bu önemli gelişmelere zemin hazırlayan astronomi bilimine bu özelliklerinden dolayı antik çağlardan günümüze kadar insanlık ihtiyaç duymuştur ve bu alanda yapılan her çalışma birçok bilimi daha da ileri götürmüştür.

Astronomiye neden ihtiyaç duyulmuştur sorusunun cevabını biraz olsun anlatabildiysek…

googleda diğer aramalar

astroloji astronomi ve evren hakkında diğer başlıklarımız