Ses Dalgaları Uzay Boşluğunda Neden Yayılmaz?

Spread the love

ses dalgaları uzay boşluğunda neden yayılmaz? Ses, maddelerde ve ortam içinde bulunan molekül ve atomların titreşmesi sonucu meydana gelen dalga hareketidir. Bu titreşim hareketini yapan atomların ve moleküllerin birbirleri ile çarpışması sonucu ses oluşur. Bu durum aynı zamanda sesin bir enerji türü olduğunun da kanıtıdır.

Ses Dalgalarının Genel Özellikleri

Dalga Çeşitleri 

  • Ses Dalgaları: Ses dalgaları boyuna dalga türüdür. Yani titreşim ve yayılma doğrultuları aynıdır.
  •  Mekanik Dalgalar: Mekanik dalga olan ses dalgalarının yayılması için maddesel ortam gereklidir. Bu özelliklerinden dolayı ses dalgaları boşlukta yayılmaz.

 Yayılma hızları bulundukları ortamın cinsine bağlıdır. Hızları; sırasıyla katı, sıvı, gaz ortamlara geçtikçe azalır. Bu ortamlardan bu sırayla geçen ses dalgalarının hızının azalmasının sebebi madde içinde bulunan taneciklerin, molekül ve atomların birbirlerine yakınlığıdır. Katı maddelerde sıvı ve gaz halde bulunan maddelere oranla tanecikler arası boşluk daha az olduğu için ses katı maddelerde daha hızlı yayılır. Aynı mantıkla yayılma hızı katılardan sonra sıvı haldeki maddelerde daha fazlayken en düşük hıza gaz haldeki maddelerde ve ortamlarda sahip olur.

  •  Ses, bulunduğu ortamda her yöne yayılabilir.
  •  Ortamın sıcaklığı arttıkça ses dalgalarının yayılma hızı da aynı oranda artış gösterir.
  •  Ses dalgaları, diğer dalga türlerine benzer olarak gerekli şartlar sağlandığında kırılmaya uğrar.
  •  Ses üreten maddelere ses kaynağı denir ve ses dalgalarının sahip oldukları genlik kaynaktan uzaklaştıkça küçülür.

Ses dalgaları uzay boşluğunda neden yayılmaz

ses dalgalari uzay boslugunda neden yayilmaz
Ses dalgaları uzay boşluğunda neden yayılmaz

 Ses dalgaları hakkında dikkat edilmesi gereken önemli bir özellik, dalgaların hareket edebilmesi için belli ölçütlere sahip bir ortama ihtiyaç duymalarıdır. Ses dalgasının yayılması için ortamın atom ve molekül içermesi ve bu maddelerin titreşim hareketi yapması gerekir.

 Eğer bu özellikte bir ortam yoksa ses dalgaları hareket edemez ve dolayısıyla ortamda yayılmazlar. Bu sebepten ötürü ses dalgaları vakumu aşamazlar.

 Uzay Neden Sessizdir?

 Uzay ile ilgili konuları içine alan astronomi bilimi, sesin neden uzayda yayılamadığı konusunu birçok açıdan araştırır. Bu araştırma sonuçlarına göre uzay çok iyi bir vakum özelliği gösterir. Yani uzay, içerisinde ses dalgalarının yayılması için ihtiyaç duyduğu gerekli ortam özelliklerine sahip değildir. Uzay içerisinde bireysel atomlar ya da moleküller bulunmaz. Bu durum ses dalgalarının yayılabilmesi için gerekli titreşim hareketini yapabilecek hiçbir madde olmadığı anlamına gelir. Böyle bir vakum, boşluk içinde ses dalgaları yayılamadığından uzayda ses meydana gelmez.

Süpernova Patlamaları: Süpernovalar, uzayda ses dalgalarının dağılmadığına mükemmel bir örnektir. Süpernova, son derece büyük bir enerjinin açığa çıktığı çok şiddetli yıldız patlamasıdır. Bu yıldız patlamaları sonucu meydana gelen ışık, astronomlar tarafından görülür ancak astronomların patlama sırasında oluşan sesi duymaları mümkün değildir.

 Işık dalgaları uzay boyunca yayılmak için maddesel bir ortama ihtiyaç duymazken ses dalgaları maddesel bir ortama, titreşen, birbirleriyle çarpışma hareketi yapan atom ve moleküllere ihtiyaç duyarlar. Uzay ise bu türden bir ortam yapısına sahip değildir.

google da diğer aramalar

sitemizdeki diğer ilgili konular